" }).jPlayer("play"); }, swfPath: "player/jplayer", supplied: "m4a,mp3", wmode: "window", useStateClassSkin: true, volume:1.0, loop: true, autoBlur: false, smoothPlayBar: true, keyEnabled: true, remainingDuration: true, toggleDuration: true, }); $("#jplayer_music").bind($.jPlayer.event.ended, function(event) { var loop = $("#jplayer_music").attr("rel"); if(loop == "loop"){ } else{ $(location).attr('href', 'http://www.nhacdanca.com/tan-co-giao-duyen-mien-tay-hoi-dai-1000-chu-nghe-ru-ngu-ve-dem/547.html'); } }); }); $("#play_next").click(function() { $(location).attr('href', 'http://www.nhacdanca.com/tan-co-giao-duyen-mien-tay-hoi-dai-1000-chu-nghe-ru-ngu-ve-dem/547.html'); }); $("#play_prev").click(function() { event.preventDefault(); history.back(1); }); //]]>
200 Trích Đoạn Tân Cổ Giao Duyên Vắng Bóng 1 Thời - NGUYỄN KHA, VƯƠNG LINH

200 Trích Đoạn Tân Cổ Giao Duyên Vắng Bóng 1 Thời - NGUYỄN KHA, VƯƠNG LINH

Thể loại: Tân Cổ Giao Duyên
Lượt nghe: 576 lượt

ĐÁNH GIÁ BÀI HÁT

0 / 0 Phiếu

Nhạc Cải Lương cùng Thể loại