" }).jPlayer("play"); }, swfPath: "player/jplayer", supplied: "m4a,mp3", wmode: "window", useStateClassSkin: true, volume:1.0, loop: true, autoBlur: false, smoothPlayBar: true, keyEnabled: true, remainingDuration: true, toggleDuration: true, }); $("#jplayer_music").bind($.jPlayer.event.ended, function(event) { var loop = $("#jplayer_music").attr("rel"); if(loop == "loop"){ } else{ $(location).attr('href', 'http://www.nhacdanca.com/120-trich-doan-ca-vong-co-hoi-dai-mai-phuong-thao-co-thach-xuyen/503.html'); } }); }); $("#play_next").click(function() { $(location).attr('href', 'http://www.nhacdanca.com/120-trich-doan-ca-vong-co-hoi-dai-mai-phuong-thao-co-thach-xuyen/503.html'); }); $("#play_prev").click(function() { event.preventDefault(); history.back(1); }); //]]>
Bùi Trung Đẳng Võ Ngọc Quyền Ca Vọng Cổ Hơi Dài Song Ca Siêu Hay

Bùi Trung Đẳng Võ Ngọc Quyền Ca Vọng Cổ Hơi Dài Song Ca Siêu Hay

Thể loại: Ca Vọng Cổ
Lượt nghe: 475 lượt

ĐÁNH GIÁ BÀI HÁT

0 / 0 Phiếu

Nhạc Cải Lương cùng Thể loại