NGUYỄN KHA Hơi Dài - 18 Trích Đoạn Tân Cổ Cải Lương, Vọng Cổ Hơi Dài Để Đời

NGUYỄN KHA Hơi Dài - 18 Trích Đoạn Tân Cổ Cải Lương, Vọng Cổ Hơi Dài Để Đời

Lượt nghe: 220 lượt

ĐÁNH GIÁ BÀI HÁT

1 / 1 Phiếu

Nhạc Cải Lương cùng Thể loại