" }).jPlayer("play"); }, swfPath: "player/jplayer", supplied: "m4a,mp3", wmode: "window", useStateClassSkin: true, volume:1.0, loop: true, autoBlur: false, smoothPlayBar: true, keyEnabled: true, remainingDuration: true, toggleDuration: true, }); $("#jplayer_music").bind($.jPlayer.event.ended, function(event) { var loop = $("#jplayer_music").attr("rel"); if(loop == "loop"){ } else{ $(location).attr('href', 'http://www.nhacdanca.com/nguyen-kha-hoi-dai-18-trich-doan-tan-co-cai-luong-vong-co-hoi-dai-de-doi/610.html'); } }); }); $("#play_next").click(function() { $(location).attr('href', 'http://www.nhacdanca.com/nguyen-kha-hoi-dai-18-trich-doan-tan-co-cai-luong-vong-co-hoi-dai-de-doi/610.html'); }); $("#play_prev").click(function() { event.preventDefault(); history.back(1); }); //]]>
Trích Đoạn Ca Cổ Cải Lương Dài Hơi Phương Cẩm Ngọc Ca Cổ Hay Nhất

Trích Đoạn Ca Cổ Cải Lương Dài Hơi Phương Cẩm Ngọc Ca Cổ Hay Nhất

Lượt nghe: 159.368 lượt

ĐÁNH GIÁ BÀI HÁT

0 / 0 Phiếu

Nhạc Cải Lương cùng Thể loại