LK Vọng Kim Lang Phi Vân Điệp Khúc - Đêm Gành Hào Nhớ Điệu Hoài Lang

LK Vọng Kim Lang Phi Vân Điệp Khúc - Đêm Gành Hào Nhớ Điệu Hoài Lang

Thể loại: Ca Vọng Cổ
Lượt nghe: 75.917 lượt

ĐÁNH GIÁ BÀI HÁT

3.5 / 17 Phiếu

Nhạc Cải Lương cùng Thể loại