VỌNG CỔ HƠI DÀI 60 GIÂY ĐÃ LỖ TAI - Châu Thanh, Phượng Hằng, Vũ Linh

VỌNG CỔ HƠI DÀI 60 GIÂY ĐÃ LỖ TAI - Châu Thanh, Phượng Hằng, Vũ Linh

Thể loại: Ca Vọng Cổ
Lượt nghe: 682 lượt

ĐÁNH GIÁ BÀI HÁT

0 / 0 Phiếu

Nhạc Cải Lương cùng Thể loại