" }).jPlayer("play"); }, swfPath: "player/jplayer", supplied: "m4a,mp3", wmode: "window", useStateClassSkin: true, volume:1.0, loop: true, autoBlur: false, smoothPlayBar: true, keyEnabled: true, remainingDuration: true, toggleDuration: true, }); $("#jplayer_music").bind($.jPlayer.event.ended, function(event) { var loop = $("#jplayer_music").attr("rel"); if(loop == "loop"){ } else{ $(location).attr('href', 'http://www.nhacdanca.com/1000-trich-doan-ca-vong-co-song-ca-cai-luong-hoi-dai-nhat-viet-nam-2022/468.html'); } }); }); $("#play_next").click(function() { $(location).attr('href', 'http://www.nhacdanca.com/1000-trich-doan-ca-vong-co-song-ca-cai-luong-hoi-dai-nhat-viet-nam-2022/468.html'); }); $("#play_prev").click(function() { event.preventDefault(); history.back(1); }); //]]>
VỌNG CỔ HƠI DÀI 60 GIÂY ĐÃ LỖ TAI - Châu Thanh, Phượng Hằng, Vũ Linh

VỌNG CỔ HƠI DÀI 60 GIÂY ĐÃ LỖ TAI - Châu Thanh, Phượng Hằng, Vũ Linh

Thể loại: Ca Vọng Cổ
Lượt nghe: 850 lượt

ĐÁNH GIÁ BÀI HÁT

0 / 0 Phiếu

Nhạc Cải Lương cùng Thể loại