" }).jPlayer("play"); }, swfPath: "player/jplayer", supplied: "m4a,mp3", wmode: "window", useStateClassSkin: true, volume:1.0, loop: true, autoBlur: false, smoothPlayBar: true, keyEnabled: true, remainingDuration: true, toggleDuration: true, }); $("#jplayer_music").bind($.jPlayer.event.ended, function(event) { var loop = $("#jplayer_music").attr("rel"); if(loop == "loop"){ } else{ $(location).attr('href', 'http://www.nhacdanca.com/ca-vong-co-tinh-yeu-chua-chuc-mung-giang-sinh-moi/307.html'); } }); }); $("#play_next").click(function() { $(location).attr('href', 'http://www.nhacdanca.com/ca-vong-co-tinh-yeu-chua-chuc-mung-giang-sinh-moi/307.html'); }); $("#play_prev").click(function() { event.preventDefault(); history.back(1); }); //]]>
VỌNG CỔ HƠI DÀI SOLO MỚI RA LÒ CĂNG ĐÉT của LINH TÂM, LINH HUỆ

VỌNG CỔ HƠI DÀI SOLO MỚI RA LÒ CĂNG ĐÉT của LINH TÂM, LINH HUỆ

Thể loại: Ca Vọng Cổ
Lượt nghe: 970 lượt

ĐÁNH GIÁ BÀI HÁT

0 / 0 Phiếu

Nhạc Cải Lương cùng Thể loại