50 Vọng Cổ Hơi Dài Khóc Cả Đêm Nín Thở Mà Nghe của CHÂU THANH, PHƯỢNG HẰNG

50 Vọng Cổ Hơi Dài Khóc Cả Đêm Nín Thở Mà Nghe của CHÂU THANH, PHƯỢNG HẰNG

Thể loại: Ca Vọng Cổ
Lượt nghe: 622 lượt

ĐÁNH GIÁ BÀI HÁT

0 / 0 Phiếu

Nhạc Cải Lương cùng Thể loại