" }).jPlayer("play"); }, swfPath: "player/jplayer", supplied: "m4a,mp3", wmode: "window", useStateClassSkin: true, volume:1.0, loop: true, autoBlur: false, smoothPlayBar: true, keyEnabled: true, remainingDuration: true, toggleDuration: true, }); $("#jplayer_music").bind($.jPlayer.event.ended, function(event) { var loop = $("#jplayer_music").attr("rel"); if(loop == "loop"){ } else{ $(location).attr('href', 'http://www.nhacdanca.com/trich-doan-cai-luong-hay-nhat-cua-minh-phung-le-thuy-phan-1/112.html'); } }); }); $("#play_next").click(function() { $(location).attr('href', 'http://www.nhacdanca.com/trich-doan-cai-luong-hay-nhat-cua-minh-phung-le-thuy-phan-1/112.html'); }); $("#play_prev").click(function() { event.preventDefault(); history.back(1); }); //]]>
Trích Đoạn Cải Lương Tân Cổ Giao Duyên Hay Nhất Nhiều Nghệ Sĩ

Trích Đoạn Cải Lương Tân Cổ Giao Duyên Hay Nhất Nhiều Nghệ Sĩ

Lượt nghe: 75.305 lượt

ĐÁNH GIÁ BÀI HÁT

0 / 0 Phiếu

Nhạc Cải Lương cùng Thể loại