" }).jPlayer("play"); }, swfPath: "player/jplayer", supplied: "m4a,mp3", wmode: "window", useStateClassSkin: true, volume:1.0, loop: true, autoBlur: false, smoothPlayBar: true, keyEnabled: true, remainingDuration: true, toggleDuration: true, }); $("#jplayer_music").bind($.jPlayer.event.ended, function(event) { var loop = $("#jplayer_music").attr("rel"); if(loop == "loop"){ } else{ $(location).attr('href', 'http://www.nhacdanca.com/tan-co-giao-duyen-mien-tay-hoi-dai-1000-chu-moi-nhat-2023-vong-co-hay-tuyet/597.html'); } }); }); $("#play_next").click(function() { $(location).attr('href', 'http://www.nhacdanca.com/tan-co-giao-duyen-mien-tay-hoi-dai-1000-chu-moi-nhat-2023-vong-co-hay-tuyet/597.html'); }); $("#play_prev").click(function() { event.preventDefault(); history.back(1); }); //]]>
20 Bài Song Ca Vọng Cổ Hơi Dài, Tân Cổ Giao Duyên Buồn Nhất Nghe Là Khóc

20 Bài Song Ca Vọng Cổ Hơi Dài, Tân Cổ Giao Duyên Buồn Nhất Nghe Là Khóc

Thể loại: Tân Cổ Giao Duyên
Lượt nghe: 488 lượt

ĐÁNH GIÁ BÀI HÁT

0 / 0 Phiếu

Nhạc Cải Lương cùng Thể loại