" }).jPlayer("play"); }, swfPath: "player/jplayer", supplied: "m4a,mp3", wmode: "window", useStateClassSkin: true, volume:1.0, loop: true, autoBlur: false, smoothPlayBar: true, keyEnabled: true, remainingDuration: true, toggleDuration: true, }); $("#jplayer_music").bind($.jPlayer.event.ended, function(event) { var loop = $("#jplayer_music").attr("rel"); if(loop == "loop"){ } else{ $(location).attr('href', 'http://www.nhacdanca.com/tan-co-giao-duyen-mien-tay-hoi-dai-1000-chu-nghe-la-ghien/433.html'); } }); }); $("#play_next").click(function() { $(location).attr('href', 'http://www.nhacdanca.com/tan-co-giao-duyen-mien-tay-hoi-dai-1000-chu-nghe-la-ghien/433.html'); }); $("#play_prev").click(function() { event.preventDefault(); history.back(1); }); //]]>
99 Bài Tân Cổ Cải Lương Ru Ngủ Về Đêm của CẨM TIÊN, PHƯỢNG HẰNG

99 Bài Tân Cổ Cải Lương Ru Ngủ Về Đêm của CẨM TIÊN, PHƯỢNG HẰNG

Thể loại: Tân Cổ Giao Duyên
Lượt nghe: 481 lượt

ĐÁNH GIÁ BÀI HÁT

0 / 0 Phiếu

Nhạc Cải Lương cùng Thể loại