" }).jPlayer("play"); }, swfPath: "player/jplayer", supplied: "m4a,mp3", wmode: "window", useStateClassSkin: true, volume:1.0, loop: true, autoBlur: false, smoothPlayBar: true, keyEnabled: true, remainingDuration: true, toggleDuration: true, }); $("#jplayer_music").bind($.jPlayer.event.ended, function(event) { var loop = $("#jplayer_music").attr("rel"); if(loop == "loop"){ } else{ $(location).attr('href', 'http://www.nhacdanca.com/30-bai-tan-co-cai-luong-cao-chot-vot-cua-linh-hue-cam-tien-nguyen-kha/624.html'); } }); }); $("#play_next").click(function() { $(location).attr('href', 'http://www.nhacdanca.com/30-bai-tan-co-cai-luong-cao-chot-vot-cua-linh-hue-cam-tien-nguyen-kha/624.html'); }); $("#play_prev").click(function() { event.preventDefault(); history.back(1); }); //]]>
Liên Khúc Ca Vọng Cổ Hơi Dài Tình Yêu Nghe Tê Tái Lòng

Liên Khúc Ca Vọng Cổ Hơi Dài Tình Yêu Nghe Tê Tái Lòng

Thể loại: Tân Cổ Giao Duyên
Lượt nghe: 501 lượt

ĐÁNH GIÁ BÀI HÁT

0 / 0 Phiếu

Nhạc Cải Lương cùng Thể loại