" }).jPlayer("play"); }, swfPath: "player/jplayer", supplied: "m4a,mp3", wmode: "window", useStateClassSkin: true, volume:1.0, loop: true, autoBlur: false, smoothPlayBar: true, keyEnabled: true, remainingDuration: true, toggleDuration: true, }); $("#jplayer_music").bind($.jPlayer.event.ended, function(event) { var loop = $("#jplayer_music").attr("rel"); if(loop == "loop"){ } else{ $(location).attr('href', 'http://www.nhacdanca.com/tan-co-giao-duyen-mien-tay-hoi-dai-1000-chu-vua-nghe-da-me/666.html'); } }); }); $("#play_next").click(function() { $(location).attr('href', 'http://www.nhacdanca.com/tan-co-giao-duyen-mien-tay-hoi-dai-1000-chu-vua-nghe-da-me/666.html'); }); $("#play_prev").click(function() { event.preventDefault(); history.back(1); }); //]]>
20 Bài Tân Cổ Giao Duyên Song Ca Để Đời Của Mai Phương Thảo, Cổ Thạch Xuyên

20 Bài Tân Cổ Giao Duyên Song Ca Để Đời Của Mai Phương Thảo, Cổ Thạch Xuyên

Thể loại: Tân Cổ Giao Duyên
Lượt nghe: 370 lượt

ĐÁNH GIÁ BÀI HÁT

0 / 0 Phiếu

Nhạc Cải Lương cùng Thể loại