" }).jPlayer("play"); }, swfPath: "player/jplayer", supplied: "m4a,mp3", wmode: "window", useStateClassSkin: true, volume:1.0, loop: true, autoBlur: false, smoothPlayBar: true, keyEnabled: true, remainingDuration: true, toggleDuration: true, }); $("#jplayer_music").bind($.jPlayer.event.ended, function(event) { var loop = $("#jplayer_music").attr("rel"); if(loop == "loop"){ } else{ $(location).attr('href', 'http://www.nhacdanca.com/tan-co-giao-duyen-ca-co-hoi-dai-hay-nhat-hien-nay-ca-co-hoi-dai-mien-tay-ngot-lim-tim-nghe-te-tai/396.html'); } }); }); $("#play_next").click(function() { $(location).attr('href', 'http://www.nhacdanca.com/tan-co-giao-duyen-ca-co-hoi-dai-hay-nhat-hien-nay-ca-co-hoi-dai-mien-tay-ngot-lim-tim-nghe-te-tai/396.html'); }); $("#play_prev").click(function() { event.preventDefault(); history.back(1); }); //]]>
30 Bài Tân Cổ Cải Lương Cao Chót Vót của LINH HUỆ, CẨM TIÊN, NGUYỄN KHA

30 Bài Tân Cổ Cải Lương Cao Chót Vót của LINH HUỆ, CẨM TIÊN, NGUYỄN KHA

Thể loại: Tân Cổ Giao Duyên
Lượt nghe: 489 lượt

ĐÁNH GIÁ BÀI HÁT

0 / 0 Phiếu

Nhạc Cải Lương cùng Thể loại