" }).jPlayer("play"); }, swfPath: "player/jplayer", supplied: "m4a,mp3", wmode: "window", useStateClassSkin: true, volume:1.0, loop: true, autoBlur: false, smoothPlayBar: true, keyEnabled: true, remainingDuration: true, toggleDuration: true, }); $("#jplayer_music").bind($.jPlayer.event.ended, function(event) { var loop = $("#jplayer_music").attr("rel"); if(loop == "loop"){ } else{ $(location).attr('href', 'http://www.nhacdanca.com/tan-co-giao-duyen-mien-tay-hoi-dai-1000-chu-nin-tho-nghe-dut-hoi/682.html'); } }); }); $("#play_next").click(function() { $(location).attr('href', 'http://www.nhacdanca.com/tan-co-giao-duyen-mien-tay-hoi-dai-1000-chu-nin-tho-nghe-dut-hoi/682.html'); }); $("#play_prev").click(function() { event.preventDefault(); history.back(1); }); //]]>
40 Bài Tân Cổ Cải Lương Giọng Ca Bất Hủ của LINH TÂM, CẨM TIÊN

40 Bài Tân Cổ Cải Lương Giọng Ca Bất Hủ của LINH TÂM, CẨM TIÊN

Thể loại: Tân Cổ Giao Duyên
Lượt nghe: 512 lượt

ĐÁNH GIÁ BÀI HÁT

0 / 0 Phiếu

Nhạc Cải Lương cùng Thể loại