" }).jPlayer("play"); }, swfPath: "player/jplayer", supplied: "m4a,mp3", wmode: "window", useStateClassSkin: true, volume:1.0, loop: true, autoBlur: false, smoothPlayBar: true, keyEnabled: true, remainingDuration: true, toggleDuration: true, }); $("#jplayer_music").bind($.jPlayer.event.ended, function(event) { var loop = $("#jplayer_music").attr("rel"); if(loop == "loop"){ } else{ $(location).attr('href', 'http://www.nhacdanca.com/em-oi-dung-khoc-nua-full-cai-luong-kim-tu-long-ngoc-huyen/469.html'); } }); }); $("#play_next").click(function() { $(location).attr('href', 'http://www.nhacdanca.com/em-oi-dung-khoc-nua-full-cai-luong-kim-tu-long-ngoc-huyen/469.html'); }); $("#play_prev").click(function() { event.preventDefault(); history.back(1); }); //]]>
20 Bài Tân Cổ Hơi Dài Mới Ra Lò NGHE CỰC THẤM THÍA - NGUYỄN KHA, CHÂU THANH

20 Bài Tân Cổ Hơi Dài Mới Ra Lò NGHE CỰC THẤM THÍA - NGUYỄN KHA, CHÂU THANH

Thể loại: Tân Cổ Giao Duyên
Lượt nghe: 481 lượt

ĐÁNH GIÁ BÀI HÁT

0 / 0 Phiếu

Nhạc Cải Lương cùng Thể loại