20 Bài Tân Cổ Cải Lương Trước 1975 Vắng Bóng của CHÂU THANH, LINH HUỆ

20 Bài Tân Cổ Cải Lương Trước 1975 Vắng Bóng của CHÂU THANH, LINH HUỆ

Thể loại: Tân Cổ Giao Duyên
Lượt nghe: 165 lượt

ĐÁNH GIÁ BÀI HÁT

0 / 0 Phiếu

Nhạc Cải Lương cùng Thể loại