" }).jPlayer("play"); }, swfPath: "player/jplayer", supplied: "m4a,mp3", wmode: "window", useStateClassSkin: true, volume:1.0, loop: true, autoBlur: false, smoothPlayBar: true, keyEnabled: true, remainingDuration: true, toggleDuration: true, }); $("#jplayer_music").bind($.jPlayer.event.ended, function(event) { var loop = $("#jplayer_music").attr("rel"); if(loop == "loop"){ } else{ $(location).attr('href', 'http://www.nhacdanca.com/tan-co-giao-duyen-mien-tay-hoi-dai-789-chu-nghe-noi-da-ga-vong-co-mien-tay-hoi-dai-2022/512.html'); } }); }); $("#play_next").click(function() { $(location).attr('href', 'http://www.nhacdanca.com/tan-co-giao-duyen-mien-tay-hoi-dai-789-chu-nghe-noi-da-ga-vong-co-mien-tay-hoi-dai-2022/512.html'); }); $("#play_prev").click(function() { event.preventDefault(); history.back(1); }); //]]>
21 Bài Tân Cổ Giao Duyên Song Ca Để Đời Của Ông Hoàng Ru Ngủ Thanh Nhường

21 Bài Tân Cổ Giao Duyên Song Ca Để Đời Của Ông Hoàng Ru Ngủ Thanh Nhường

Thể loại: Tân Cổ Giao Duyên
Lượt nghe: 440 lượt

ĐÁNH GIÁ BÀI HÁT

0 / 0 Phiếu

Nhạc Cải Lương cùng Thể loại