" }).jPlayer("play"); }, swfPath: "player/jplayer", supplied: "m4a,mp3", wmode: "window", useStateClassSkin: true, volume:1.0, loop: true, autoBlur: false, smoothPlayBar: true, keyEnabled: true, remainingDuration: true, toggleDuration: true, }); $("#jplayer_music").bind($.jPlayer.event.ended, function(event) { var loop = $("#jplayer_music").attr("rel"); if(loop == "loop"){ } else{ $(location).attr('href', 'http://www.nhacdanca.com/tan-co-giao-duyen-mien-tay-hoi-dai-1000-chu-ai-ca-hay-zu-troi-vong-co-hoi-dai-nghe-la-ghien/552.html'); } }); }); $("#play_next").click(function() { $(location).attr('href', 'http://www.nhacdanca.com/tan-co-giao-duyen-mien-tay-hoi-dai-1000-chu-ai-ca-hay-zu-troi-vong-co-hoi-dai-nghe-la-ghien/552.html'); }); $("#play_prev").click(function() { event.preventDefault(); history.back(1); }); //]]>
Tân Cổ Hơi Vọng Cổ Hơi Dài Miền Tây Hay Ngất Ngây

Tân Cổ Hơi Vọng Cổ Hơi Dài Miền Tây Hay Ngất Ngây

Thể loại: Tân Cổ Giao Duyên
Lượt nghe: 47.311 lượt

ĐÁNH GIÁ BÀI HÁT

3.5 / 4 Phiếu

Nhạc Cải Lương cùng Thể loại